Zimbabwes ekonomi

Zimbabwes har en ekonomi som primärt består av jordbruk och gruvnäring. Jordbruket i Zimbabwe består av både kommersiella grödor och ett jordbruk som producerar grödor för eget levebruk. Bland de kommersiella grödorna producerar Zimbabwe bland annat bomull, tobak, kaffe och jordnötter för export. Det kommersiella jordbruket har efter landreformen inte gett lika hög avkastning som tidigare vilket gjort att ekonomin har försämrats för landet.

På senare år har ekonomin i Zimbabwe halkat efter sina grannländer, detta beror enligt många främst på landreformen landet införde på 90-talet där staten konfiskerade stora mängder land som de sedan delade ut till befolkningen. Före landreformen stod dessa landytor för 30 % av det totala lönearbetet inom landet samt 40 % av exporten. Det land som konfiskerades togs över av många oerfarna jordbrukare vilket har lett till att avkastningen på jorden har sjunkit drastiskt, och i dag är exporten från landet lägre än vad den var före landreformen infördes.

Landet har en BNP per capita på 2 300 dollar vilket gör att de placerar sig i nedre delen sett till ekonomisk produktion bland afrikanska länder. Infrastrukturen inom landet är eftersatt och det är vanligt med återkommande strömavbrott samt att vattenförsörjningen antingen inte är utbyggd eller fungerar dåligt. I en undersökning år 2014 av Africa Progress Panel där de tog fram prognoser för hur lång tid det skulle ta för varje afrikanskt land att dubbla sin bnp kom Zimbabwe sist. 

Det finns dock stora möjligheter då landet är rikt på naturtillgångar som diamanter, guld, kol, järn, naturgas och andra mineraler. En gång i tiden var Zimbabwe världens tredje största exportör av guld och Landet saknar dock effektivitet i näringslivet till stor del på grund av att mycket av företagen är hårt statligt styrda och den ekonomiska friheten inom landet är låg. Korruptionen inom landet är också hög och Zimbabwe är rankat som ett av världens mest korrupta länder av Transparency International. Den allra största korruptionen inom landet är enligt undersökningar kopplat till landets myndigheter. Det är främst politiska sakfrågor som står i vägen för att utveckla landet så med rätt politiska åtgärder skulle Zimbabwe kunna bli en rik nation.