Hälsa & sjukvård i Zimbabwe

I Zimbabwe är sjukvården fortsatt kraftigt eftersatt och landet har stora problem med hiv och aids som är den vanligaste dödsorsaken. Förväntad livslängd har stigit på senare år men är fortfarande låg.

Sjukvård

I Zimbabwe finns för närvarande 214 sjukhus vilket inte inkluderar mindre kliniker. Dessa sjukhus finns i olika delar av landet och är anpassade för att kunna ta hand om de flesta typer av medicinska behov. Dock är sjukvården i Zimbabwe mycket dåligt utrustad och många läkare och sjuksköterskor har flyttat ut ur landet på grund av de dåliga arbetsvillkoren.

Det största sjukhuset i Zimbabwe är Parirenyatwa General Hospital som har mer än 5000 sjukbäddar. Parirenyatwa är ett offentligt sjukhus som finansieras av regeringen och har flera specialavdelningar inklusive en kardiovaskulär avdelning, canceravdelning och en mödravårdsavdelning. Parirenyatwa erbjuder även tandvård, ögonvård och förebyggande hälso- och sjukvård.

Det finns flera privata sjukhus i Zimbabwe som är mer dyra och har bättre utrustning än de offentliga sjukhusen. Några av de privata sjukhusen inkluderar Harare Central Hospital, St Annes Hospital och Avenues Clinic.

Vanligaste dödsorsaker

De vanligaste dödsorsakerna i Zimbabwe är kopplade till sjukdomar som i västvärlden inte har lika hög mortalitet. Här nedan finns de vanligaste dödsorsakerna listade utifrån frekvens.

HIV/AIDS

Att dö i hiv eller aids är fortfarande vanligt i Zimbabwe och år 2020 smittade mer än 31 000 personer. Den långsiktiga trenden är dock fallande då utbildning och sjukinsatser har hjälpt att både minska spridningen och att få rätt behandling.

Influensa och lunginflammation

En annan vanlig dödsorsak i Zimbabwe är influensa och lunginflammation. De som dör från detta är ofta multisjuka eller har nedsatt immunförsvar.

Hjärtsjukdom

Likt de flesta andra länder är det vanligt att dö av hjärtsjukdom i Zimbabwe. Många som drabbas av hjärtsjukdom har svårt att få tag på mediciner vilket gör att dödligheten är högre här än i andra länder.

Trafikolyckor

Att dö i en trafikolycka är vanligt i Zimbabwe och lander är rankat näst högst i världen sett till antal dödsfall i trafiken. Sett till antalet dödsfall kan 5,57 % av fallen kopplas till en trafikolycka.

Stroke

På grund av diabetes och högt blodtryck har antalet fall med stroke ökat kraftigt i Zimbabwe på senare tid. Stroke har blivit en av de vanligaste dödsorsakerna och orsakar ofta invaliditet.

Diabetes

Även antalet fall av diabetes har stigit kraftigt i Zimbabwe vilket i sin tur har gjort sjukdomen till en vanlig dödsorsak. En stor anledning till att diabetesfallen har ökat är de dåliga ekonomiska förutsättningarna i landet.

Förväntad livslängd

Enligt siffror från Världsbanken (2020) är förväntad livslängd 62 år i Zimbabwe (60 år för män och 63 år för kvinnor). Den förväntade livslängden har varierat kraftigt i Zimbabwe och tidigt 2000-tal var den nere på 43 år. Detta kan förklaras både av den dåliga ekonomin i landet samt av de aids/hiv-epidemier som har drabbat landat.

Dödlighet bland barn

Barnadödligheten i Zimbabwe är 54 barn per 1000 födda, det innebär att 1 av 20 barn dör innan de har hunnit fylla fem. Den höga barnadödligheten beror både på dåliga ekonomiska förutsättningar samt att tillgången till sjukvård är på många ställen begränsad.