Landreformen i Zimbabwe

År 1980 beslutade regeringen i Zimbabwe genom Lancaster House-avtalet att land skulle omfördelas från vita plantageägare till ursprungsbefolkningen. Denna landreform syftade till att landägande inom Zimbabwe skulle bli mer etniskt balanserat samt att stävja det växande politiska missnöjet inom landet. År 2010 hade nästan 11 miljoner hektar omdistribuerats och år 2013 hade varje jordbruk som varit ägt av en vit jordbrukare antingen blivit konfiskerat eller behandlats för att omfördelas i framtiden.

Förenta nationerna (FN) har kritiserat Zimbabwe för att de inte kompenserade de tidigare landägarna tillräckligt när deras egendomar konfiskerades. En orsak till att landreformens infördes och hade ett stort stöd inom landet är på grund av den koloniala historia som finns i Zimbabwe. Brittiska kolonisatörer hade under mer än hundra år förtryckt ursprungsbefolkningen genom att särskilja vita och svarthyade, där vita hade privilegier i samhället, vilket ledarna inom landet menade hade lett till en koncentration av landägandet hos de vita medborgarna.

Landreformen gjorde att stora landytor delades ut till människor som inte hade någon större erfarenhet av att driva jordbruk. Detta medförde att produktiviteten och avkastningen på jordbruket sjönk kraftigt och i dag står Zimbabwe inför svåra ekonomiska utmaningar. FN har rapporterat att landet på senare tid har svårt att ens producera tillräckligt mycket för att landet ska vara självförsörjande, och har under perioder inte ens lyckats att producera hälften så mycket som behövs för att landet ska kunna leva på det egna jordbruket.

I en intervju med Africa Renewal säger Richard Taylor, talesperson för den kommersiella jordbruksägarföreningen i Zimbabwe, att brist på finansiering ligger bakom den låga avkastningen. Jordbrukare har inte längre möjlighet att låna för att få tillgång till frön och gödsel för att hålla i ett industriellt jordbruk. Han menar att jordbrukare bör få låna för att få igång produktionen och betala tillbaka efter skörden, och att staten borde gå in som garant för dessa lån. Zimbabwe har länge haft ekonomiska problem vilket försvårar ett sådant upplägg.